Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προβολής, Διαβούλευσης και Παρακολούθησης

του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου

5 Άξονες Δράσης

Βάσει της Έκθεσης της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Άξονας 1

Αγροτική Ζωή

Αναδιαμόρφωση του πρωτογενή τομέα του Έβρου και ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής

Άξονας 2

Περιβάλλον & Υποδομές

Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Έβρου σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών

Άξονας 3

Επενδύσεις

Αναδιάταξη του εργασιακού, οικονομικού και επενδυτικού μοντέλου για μια καινοτόμα και βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Άξονας 4

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης

Άξονας 5

Κόμβος Εξωστρέφειας

Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία: ο Έβρος ως brand name

Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης

Η παρούσα επιστημονική συγγραφή αποτελεί το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης με τον τίτλο «Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν.Μακεδονίας – Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής, όπως αυτή συστάθηκε με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 21 Ιουλίου του 2020.

Το Χρονοδιάγραμμα

Τα Όπλα μας

Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης
Κυβερνητικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κεκτημένο Βόρειας Εύβοιας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Οδηγός Εφαρμογής για τη συγκρότηση των Ομάδων Υποστήριξης της Διακυβέρνησης των ΟΧΕ και ΟΧΕ ΒΑΑ για την Περίοδο 2021-2027