Η Επιτροπή

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

 1. Τον Χρήστο Τριαντόπουλο, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ως Προέδρο
 2. τον Αθανάσιο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 3. τον Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, Υφυπουργό Εσωτερικών
 4. τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
 5. τον Δημήτριο Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 6. τον Ευστάθιο Σταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 7. τον Εμμανουήλ Λογοθέτη, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 8. τον Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 9. τον Πέτρο Καμπούρη, Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
 10. τον Σταύρο Παπασταθόπουλο, Αντιστράτηγο, Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού
 11. τον Γεώργιο Αμυρά, Ειδικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού
 12. τον Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)
 13. τον Φώτιο Μάρη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 14. τον Παναγιώτη Λιαργκόβα, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
 15. τον Γεώργιο Τσαντόπουλο, Πρόεδρο στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 16. τον Ευάγγελο Δρυμπέτα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 17. τον Κωνσταντίνο Χαζάκη, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 18. τον Ιωάννη Γήτα, Καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλη
 19. τον Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα»
 20. τον Βασίλειο Γιαννακόπουλο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.