Αποστολή Πρότασης

Σε περίπτωση που θέλετε να αποστείλετε πολλαπλά και μεγαλύτερα αρχεία με την πρότασή σας, μπορείτε να τα στείλετε στο protaseis@evrosmeta.gr