Ανακοινώσεις

Αποστολή Μελέτης διαχειριστικών κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής Έβρου μετά την

Παρουσίαση Επόμενων Βημάτων μετά την παράδοση της Α' Φάσης του Masterplan

ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ: Ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδίου (Masterplan)για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Έβρου.

Ενημέρωση για τη δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ

Στα ορεινά χωριά του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο

4η Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Έβρου

3η Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Έβρου

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Έβρου