Προτάσεις Ιδιαίτερης Αξίας

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής για τη συγκρότηση των Ομάδων Υποστήριξης της Διακυβέρνησης των Ο.Χ.Ε. και Ο.Χ.Ε. Β.Α.Α. για την Περίοδο 2021-2027 η διαβούλευση παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της στρατηγικής και στην υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων. Συνεπώς, η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο, καθώς περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα δέσμη δράσεων και έργων, τα οποία είναι καρπός της δημόσιας διαβούλευσης. 


Όλα αποτελούν αξιόλογες προτάσεις που προήλθαν από την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου που αναπτύχθηκε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης του Έβρου. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές διαφοροποιούνται από τον Κατάλογο Έργων και Δράσεων του Προγράμματος, καθώς σε αυτή τη χρονική στιγμή χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και δεν έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη επεξεργασία και ωρίμανσή τους (π.χ. ακριβής περιγραφή φυσικού αντικειμένου, αντιστοίχιση σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προσδιορισμός δικαιούχων και χρονοδιαγράμματος). Δεδομένης, όμως, της σημασίας των προτεινόμενων αυτών έργων, καθώς απηχούν τον παλμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, συνεχίζουμε την επεξεργασία και ωρίμανσή τους, ώστε σε επόμενη φάση τα έργα αυτά να εξειδικευτούν και να μπορέσουν να ενταχθούν στον τελικό Κατάλογο Έργων και Δράσεων του Προγράμματος. 

01 - Προτάσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
02 - Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος: Υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις για την ανασυγκρότηση του Έβρου
03 - Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος: Κτηνιατρική Σχολή
04 - Προτάσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης
05 - Προτάσεις Δήμου Σουφλίου
06 - Προτάσεις Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Έβρου
07 - Επιμελητήριο Έβρου
08 - ΕΣΔΔΑ - Εισήγηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Αποστολή προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Κορνοφωλιάς
Αποστολή προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. ΛΑΓΥΝΩΝ
Αποστολή προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. ΛΥΚΟΦΗΣ
Αποστολή προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Σουφλίου
Αποστολή προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Τυχερού
Αύξηση της οδικής ασφαλείας κατά μήκος του κάθετου άξονα Αρδάνιο Ορμένιο (Ε85, Α21)
Δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου στο Δήμο Ορεστιάδας.
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Σουφλίου - Προτάσεις Σχετικά με το Δημογραφικό Ζήτημα
Δρομέας Θράκης: Αθλητική Πρόταση
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
Επικαιροποίηση πρότασης ένταξης της Σαμοθράκης στο δίκτυο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ, πολιτικός μηχανικός
Ολιστικές Προτάσεις για την Ανασυγκρότηση της Σαμοθράκης από την οργάνωση Samothraki Open Forum
Πολιτιστική Διαδρομή Σαμοθράκης
Πόρισμα Επιτροπής Γεωτ.Ε.Ε. για τις Δασικές Πυρκαγιές Π.Ε. Έβρου
Προτάσεις - Ένωση Επαγγελματιών Σουφλίου
Προτάσεις 1ης Μονάδας Έρευνας και Διάσωσης ΠΤ Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Προτάσεις από ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ
Προτάσεις για την στήριξη της Σηροτροφίας - Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα»
Προτάσεις ΔΑ.Σ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΥ
Προτάσεις Έργων για τον Πρωτογενή Τομέα και τον Τουρισμό (Επιμέλεια Χατζόπουλος Ορέστης)
Προτάσεις Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Προτάσεις Παραγωγικών Φορέων Β.Έβρου
Προτάσεις του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας
Πρόταση από Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος
Πρόταση από το Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσ/νικης Α.Ε.
Τηλεθέρμανση - Προτάσεις