Ανακοινώσεις
Ενημέρωση για τη δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανασυγκρότησης του Έβρου, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την προετοιμασία της Ο.Χ.Ε. Έβρου και με χρηματοδότηση της εταιρείας COSMOTE, που είναι Εταιρικό του Μέλος, ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα Ανοιχτής Διακυβέρνησης, evrosmeta.gr. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα περιβάλλον συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης του Έβρου.

Μέχρι σήμερα, στην πλατφόρμα ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ, έχει γίνει αξιοσημείωτη καταγραφή προτάσεων. Με τη συμβολή των πολιτών και των  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων έχουν υποβληθεί ιδιαιτέρως αξιόλογες προτάσεις για όλο το εύρος των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος.

Στην πρώτη φάση εκπόνησης της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μasterplan) για την Ανασυγκρότηση του Έβρου, που υλοποιείται από την μελετητική εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε., αξιοποιήθηκαν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία των προτάσεων και την ενσωμάτωσή τους στο Πρώτο Παραδοτέο του Masterplan που είχε προθεσμία υποβολής την 31η Μαρτίου 2024. Όσες προτάσεις ελήφθησαν από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 κι εξής, εξετάζονται ήδη προκειμένου να συμπεριληφθούν στο τελικό Παραδοτέο του Masterplan, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία διαρκή και κυλιόμενη.

Τέλος, όλες οι προτάσεις φορέων που υποδέχεται το evrosmeta.gr, αναρτώνται και είναι προσβάσιμες για την ενημέρωση του κοινού στη σχετική σελίδα Προτάσεις Ιδιαίτερης Αξίας