Χρονολόγιο
Περιβαλλοντικό «πράσινο φως» για το mega σιδηροδρομικό έργο στον Έβρο

Τους περιβαλλοντικούς όρους για ένα μεγάλο project στον τομέα των μεταφορών, με σημασία μάλιστα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο λόγος για τη «Σιδηροδρομική Γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο στο νομό Έβρου», αρχικής εκτιμώμενης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, που μάλιστα εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αν και δεν έχει τον άμεσο χαρακτήρα που έχουν λάβει π.χ. τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία) και ανήκει «πακέτο» των σιδηροδρομικών projects που από το υπουργείο έχουν μπει στην κατηγορία με τα έργα του χρηματοδοτικού πακέτου CEF2 (προς χρηματοδότηση, Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο ύψους 480 εκατ., προς χρηματοδότηση έργα 341 εκατ. και, Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο 295 εκατ., προς χρηματοδότηση 214 εκατ.).

Μάλιστα, προ ημερών ο κ. Σταϊκούρας, σε σχέση με σιδηροδρομικά έργα, ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο κοινοτικό εργαλείο CEF 2 μέσω της οποίας η χώρα θα διεκδικήσει 1,3 – 1,4 δισ. ευρώ για τα έργα ΣΚΑ – Οινόη, Λιόσια – Κόρινθος, Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, Ρίο – Πάτρα, που αποτελούν βασικές προτεραιότητες και δείχνουν ωριμότερα. Γενικότερα, φαίνεται ότι το πλάνο με τα σιδηροδρομικά έργα έχει τεθεί υπό αναθεώρηση και αξιολόγηση.

Το έργο

Όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πάντα με τους σχετικούς όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις, πρόκειται για έργο σταθερής τροχιάς που αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης κανονικού εύρους σιδηροδρομικής γραμμής «Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο», η οποία περιλαμβάνεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του σιδηροδρομικού άξονα «Θεσσαλονίκη – Τοξότες – Αλεξανδρούπολη», για την άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία. Η αρχή του έργου είναι στην περιοχή του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης και το τέλος στην ΧΘ 174+682,23 που βρίσκεται πριν την είσοδο της γραμμής στη Βουλγαρία. Η όδευση της γραμμής στο πρώτο τμήμα έως τις Καστανιές βαίνει παράλληλα με τον ποταμό Έβρο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτική κινείται παράλληλα με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το Ορμένιο.


Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός του έργου με το τεχνικό αντικείμενο του (ήτοι επιλεγείσα λύση οδοποιίας με μηκοτομή και οριζοντιογραφία και τα όρια/ζώνη απαλλοτρίωσης), περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες και έργα για την αναβάθμιση της υφιστάμενης κανονικού εύρους σιδηροδρομικής γραμμής «Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο» μήκους 175 km. περίπου, με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (π.χ διπλασιασμό πλάτους, τοπικές οριζοντιογραφικές παραλλαγές, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης, εγκατάσταση συστημάτων σύγχρονης σηματοδότησης και τηλε-διοίκησης [ETCS Level – 1 & ETRMS], εφαρμογή ασύρματης φωνητικής επικοινωνίας [GSM-R] κ.α.), και ακολούθως στη λειτουργία του, προς εξασφάλιση όσο το δυνατόν ασφαλέστερων κυκλοφοριακών συνθηκών. Κατά πόσο πλέον, λόγω ευρύτερου ανασχεδιασμού, προκύψουν αλλαγές στο τεχνικό αντικείμενο, προφανώς θα αποκαλυφθεί στην πορεία.

Η σημασία του

Η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου “C 70/2 Strymonas – Alexandroupolis - Pythion (-Uzunköprü ) - Dikea (-Svilengrad)”. Η βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της γραμμής (ταχύτητα, χωρητικότητα της γραμμής) και της ποιότητας της υποδομής με όρους ασφαλείας (safety και security) και αποτελεσματικότητας (εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης ERTMS) θα βελτιώσει την προσπελασιμότητα της περιοχής και θα ενισχύσει την εμπορευματική ανταγωνιστικότητα του δικτύου, όπως και το ρόλο της χώρας, ως κόμβο για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Επιπλέον, ως επέκταση του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη – Τοξότες – Αλεξανδρούπολη και σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας (και τις συνδέσεις του με τα λιμάνια του Μπουργκάς και της Βάρνας), η σιδηροδρομική γραμμή θα αποτελέσει εναλλακτική δίοδο και αναμένεται να ανταγωνιστεί τις θαλάσσιες μεταφορές που διέρχονται από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, συνδέοντας απευθείας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (διάδρομος Sea2sea που συνδέει τα λιμάνια της Βουλγαρίας με τη Μεσόγειο θάλασσα αποφορτίζοντας τα στενά του Βοσπόρου).


Όπως σημειώνεται, ως στρατηγικός στόχος για τον τομέα των μεταφορών τίθεται η ένταξη της Περιφέρειας στα ευρύτερα διεθνή δίκτυα μεταφορών, ως πύλη του Βόρειο-ανατολικού άξονα προσανατολισμού (ανάπτυξης) της χώρας, αλλά και ως διέξοδος των χωρών της ΝΑ Ευρώπης προς τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, διατυπώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της προσπελασιμότητας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο.

Στρατηγικές κατευθύνσεις αποτελούν:

  1. Η ανάπτυξη της διατροπικότητας των μεταφορών, με στόχο την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας
  2. Η αύξηση της προσπελασιμότητας και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, έναντι του προγραμματισμού νέων,
  3. Η σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, τόσο στο επίπεδο των εμπορευματικών όσο και των επιβατικών ροών.