Χρονολόγιο
ΤΑΙΠΕΔ: «Βγαίνει» το Master Plan ανάπτυξης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Έμπειρο τεχνικό σύμβουλο με αποδεδειγμένη πρόσφατη εξειδίκευση, ο οποίος θα συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ επί του συνόλου των ζητημάτων αναφορικά με την εκπόνηση του Master Plan, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τυχόν συνοδών μελετών που θα απαιτηθούν για την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. («Ο.Λ.Α. Α.Ε.») αναζητάει το Ταμείο. Ο Λιμένας υποχρεούται να καταρτίσει Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης («Master Plan») αλλά και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων («ΣΜΠΕ») με το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητας της Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων, να εκκινεί σχετική διαδικασία.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, το Ταμείο και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης είχαν εκκινήσει συνεργασία με τον όμιλο Steer, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων διεθνώς με μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση λιμένων, θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια και την κυκλική οικονομία, ο οποίος συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ στην εκπόνηση Business Plan. Από αυτό το πλάνο, ο νέος σύμβουλος που θα «χαράξει» το Master Plan της υποδομής ενδέχεται να πάρει προτάσεις και ιδέες για τη δική του «δουλειά».

Γενικότερα, ο σύμβουλος θα κληθεί να παράσχει στο ΤΑΙΠΕΔ τις ακόλουθες υπηρεσίες αναφορικά με την εκπόνηση του Master Plan και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ:

 • Συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, και καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λιμένα.
 • Διερεύνηση των λιμενικών χρήσεων (εμπορικών, ακτοπλοϊκών, αλιευτικών, τουριστικής εξυπηρετήσεως, κρουαζιερόπλοιων κλπ.), ώστε να προταθεί η τελική μορφή αναπτύξεως των λιμενικών, των χερσαίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Λιμένα και η οργάνωση των λειτουργιών όλης της λιμενικής ζώνης.
 • Πρόταση κάθε λειτουργίας και διαμόρφωσης που είναι δυνατόν να ενταχθεί στο σχεδιασμό του Λιμένα.
 • Υποστηρικτικές μελέτες (επιτόπια επιθεώρηση και υποβρύχια επιθεώρηση).
 • Προτάσεις διαμόρφωσης ελεύθερων χερσαίων χώρων λιμένα και κτιριακών απαιτήσεων, καθώς και πολεοδομική οργάνωση του χερσαίου χώρου (χρήσεις γης, όροι δόμησης, προτεινόμενες προς πολεοδομική τακτοποίηση κατασκευές, κ.λπ.).
 • Οικονομική αποτίμηση του Λιμένα με οικονομικά στοιχεία.
 • Χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης του Λιμένα.
 • Μελέτη εσωτερικής οδοποιίας εφόσον είναι δυνατόν να επιτευχθεί και σύνδεσης του λιμένα με το οδικό δίκτυο της περιοχής.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του λιμένα με άλλους λιμένες, και της εξέλιξης των μεταφορικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής του Λιμένα.
 • Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Κυκλοφοριακή Θεώρηση του Λιμένα 3.
 • Υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Οι καταρχήν προτεινόμενες μελέτες/υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Επικαιροποίηση του Master Plan
 2. Τεχνική έκθεση υποβρύχιας επιθεώρησης
 3. Επικαιροποίηση τοπογραφικής βυθομετρικής αποτύπωσης
 4. Μελέτη κυματικής διαταραχής και διείσδυσης
 5. Ακτομηχανική Μελέτη
 6. Μελέτη κυκλοφοριακής θεώρησης
 7. ΣΜΠΕ

Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέλθει σε 36 μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου (οποιοδήποτε γεγονός επέλθει πρώτο).

Οι προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 15η Μαΐου 2024.


Τα έργα αναβάθμισης και ο γεωστρατηγικός ρόλος

Ως γνωστόν, ο ΟΛΑ (Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης) διαχειρίζεται έναν λιμένα στρατηγικά τοποθετημένο στη βορειοανατολική Ελλάδα και στο Αιγαίο, που παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού, φορτοεκφόρτωση ξηρού φορτίου – χύδην και συμβατικού γενικού φορτίου αλλά και αποθήκευση, καθώς και ακτοπλοϊκές δραστηριότητες και υπηρεσίες επιβατών. Το λιμάνι βρίσκεται στο τέλος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου που εκτείνεται βόρεια μέχρι το Ελσίνκι στη Φινλανδία, θεωρείται κατάλληλο για διατροπικές μεταφορές, συνδέεται με την Εγνατία Οδό και τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Τουρκικά σύνορα / Βουλγαρικά σύνορα. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε διαγωνισμός για τα έργα αναβάθμισης της υποδομής αξίας 24 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού και θα συμβάλει στην καθιέρωσή του ως γεωστρατηγικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια (αποκατάσταση βάθους, σύνδεση της νέας εμπορικής προβλήτας του λιμανιού με τη νέα Περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης που είναι ήδη υπό κατασκευή κ.α.).

Ως γνωστόν, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης αποφασίστηκε η αναβάθμιση των υποδομών μέσω δημόσιου μοντέλου, με συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ και χρηματοδότηση του RRF. Τα έργα αφορούν σε: «Αναβάθμιση Υποδομών Λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση Βαθών στη Λιμενολεκάνη και στον Δίαυλο Ναυσιπλοΐας – Οδική Σύνδεση με Νέα Περιφερειακή Οδό Τμήμα Α: Αποκατάσταση Βαθών στη Λιμενολεκάνη και στον Δίαυλο Ναυσιπλοΐας Τμήμα Β: Οδική Σύνδεση με Νέα Περιφερειακή Οδό».

Οι επενδυτές

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με την εταιρεία Gastrade για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρηπιδώματος, ενόψει της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αρχές του 2024. Η διοίκηση της ΟΛΑ Α.Ε. είχε στο παρελθόν έρθει σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους δυνητικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο logistics και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εγκατάστασή τους στο λιμάνι, όπως η HIG. Ενδιαφέρον για το λιμάνι ως πύλη εισόδου – εξόδου και υποδομή παράκαμψης των στενών του Βοσπόρου έχει εκδηλώσει και η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, ενώ νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για άλλους υποψήφιους επενδυτές (π.χ. Goldair).